2013. január 5., szombatSzTDK - Szily TISZK DiákkonferenciaC é l o k
Lehetőséget biztosítani a Szily TISZK iskoláiba járó diákoknak, hogy előadásokon mutassák be az őket érdeklő területeket, eredményeket, módszereket, ez által alkalmat adjon a tehetséges diákok számára az egymással való megismerkedésre, egyes témák iránti érdeklődés felkeltésére.

E l ő a d ó k
A Szily TISZK bármely iskolájának bármely diákja jelentkezhet.

N e v e z é s
A konferenciára a diákok előadásokkal nevezhetnek. Az előadás tartalma lehet az iskolai tananyaghoz kapcsolódó, azt más szempontokból bemutató vagy azon túlmutató. Az előadások során bemutatható számítógépes prezentáció vagy egyéb szemléltetés, kísérlet.

Az előadások   i d ő t a r t a m a
10-12 perc.

J e l e n t k e z é s
A prezentációt (ppt) Kujbus Melinda: melinda.kujbus.mauzer@gmail.com címre, legkésőbb 2013 február 20-ig kell elküldeni, a következőkkel:
  1. Név:
  2. Iskola:
  3. Osztály:
  4. E-mail cím:
  5. Választott téma:
  6. Előadás címe:
  7. Előadás témájának rövid bemutatása (A4, max 1 oldal):
  8. Milyen témákról szeretnél előadást hallani a konferencia során?
  9. Elküldött prezentációd közzé tehető-e?

D í j a z á s
Témakörönként az elsők egy szabadnapban részesülhetnek.

Az előadások terveit a szervezőbizottság előzsűrizi. Az előadások elfogadásáról vagy elutasításáról a jelentkezőket e-mailben illetve az iskolai szervező útján értesíti a szervezőbizottság.

SzTFP-szavazás
Érdekes/hasznos oldalak
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...